आतुरता

आतुरता… तुला भेटण्यास आतुर झालो मी,    आतुर झाली वेळही… निश्चल, अबोल प्रेमाच्या लहरी, वाहून गेल्या माझ्या-वरूनही…! अतुरतेचे प्रश्न-उत्तर, घेतलेत हाती प्रेमसूत्र, अतुरतेचा हा अत्तर, वाहतयां सर्वत्र…! वाहतयां सर्वत्र…! 12/12/2018

By

min read

आतुरता…

तुला भेटण्यास आतुर झालो मी,   

आतुर झाली वेळही…

निश्चल, अबोल प्रेमाच्या लहरी,

वाहून गेल्या माझ्या-वरूनही…!

अतुरतेचे प्रश्न-उत्तर, घेतलेत हाती प्रेमसूत्र,

अतुरतेचा हा अत्तर, वाहतयां सर्वत्र…!

वाहतयां सर्वत्र…!

12/12/2018

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.