सत्य

असत्याचा आभाव म्हणजे ‘सत्य’ होय…!! ‘सत्य’ हे प्रकाशासारखं बहुआयामी असतं. त्याच्यावर कोणाचाही प्रभाव नसतं. ‘सत्या’ला ‘सत्या’पासून वेगळं करता येत नाही. सत्य-असत्याला पैश्याने खरेदी करता येतं पण ज्या तेजाने काळ्याकट्ट अंधारात दिवा उजळून येतो, ती तेजस्विता त्याच्यात नसते. ‘आपल्या मुठीत सत्य-असत्य आहे’ या खोट्या भ्रमात खरेदीदार जगत असतो. एकीकडे सत्य मानवी स्वभावाला बोचत तर दुसरीकडे मानवी…

By

min read

असत्याचा आभाव म्हणजे ‘सत्य’ होय…!!

‘सत्य’ हे प्रकाशासारखं बहुआयामी असतं.

त्याच्यावर कोणाचाही प्रभाव नसतं.

‘सत्या’ला ‘सत्या’पासून वेगळं करता येत नाही.

सत्य-असत्याला पैश्याने खरेदी करता येतं पण ज्या तेजाने काळ्याकट्ट अंधारात दिवा उजळून येतो, ती तेजस्विता त्याच्यात नसते.

‘आपल्या मुठीत सत्य-असत्य आहे’ या खोट्या भ्रमात खरेदीदार जगत असतो.

एकीकडे सत्य मानवी स्वभावाला बोचत तर दुसरीकडे मानवी व्यक्तित्वाला सोन्या-चांदीच मुलामा देत.

सत्य,

अथांग समुद्रावर स्वार होतो…

वाळवंटात निरंतर प्रवास करतो…

चक्रीवादळातून स्वतःचा मार्ग काढतो…

जमीन-अस्मान एक करतो…

स्वर्ग-नर्क पालथं घालतो…

श्रद्धा-अंधश्रद्धा एक करतो…

जन्म-मृत्यू चक्रातून सुटतो…

प्रेम-द्वेष्यावर आपला राजस्व गाजवतो…

कैलाशी गाठतो…

सत्यशोध करतो…

आणि

शेवटी,

        असत्याचा आभाळ फोडून;

        स्वतःच्या सत्य वदणातून सत्य उजागर करतो…!!

26/11/2018

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.